by
on
under Event, News
Permalink

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด (TANG CHINESE EDUCATION & TECHNOLOGY CO. LTD.) โดยมี ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ Mr.Jinsong Li President  CEO ของ Tang Chinese International Grou คณะผู้บริหารสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสังกัดสถาบัน ฯ ร่วมประชุมหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างไทย-จีน ในการจัดการศึกษาร่วมกัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษา ที่เน้นถึงในเรื่องการจัดการเรียนแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา ณ ห้องประชุม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  ถนน เจริญกรุง แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

DSC_1518

DSC_1334 DSC_1336 DSC_1338 DSC_1354 DSC_1364 DSC_1370 DSC_1395 DSC_1422 DSC_1430 DSC_1467 DSC_1498 DSC_1501 DSC_1512 DSC_1516
DSC_1562