by
on
under Event, News
Permalink

เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดร.สมชาย​ ธำรงสุข​  ผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก​​ พร้อมด้วยนายประชิต​ รัตนพลแสน​ เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป​ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด​ จังหวัดตราด

9 กค

ตรวจเยี่ยมวท_2.ตราด_๒๐๐๗๑๓ ตรวจเยี่ยมวท_9.ตราด_๒๐๐๗๑๓ ตรวจเยี่ยมวท_23.ตราด_๒๐๐๗๑๓ ตรวจเยี่ยมวท_31.ตราด_๒๐๐๗๑๓