by
on
under News
Permalink

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารทั่วไป ด้านกฎหมาย

ประกาศพนักงานราชการ ด้านกฎหมาย  << Dowload ที่นี่