by
on
under Event
Permalink

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00น.-17.00น. ณ Smart Class room ชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง