by
on
under Event
Permalink

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) EAST WATER มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

               มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  คุณกันยานาถ  วีระพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พ.อ.ชวลิต  จารุกลัส ผู้จัดการอาวุโสแผนกกิจการสัมพันธ์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) EAST WATER  ดร.สมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาในสังกัดสถาบันฯ  ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น.