by
on
under Event
Permalink

ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2559

         ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2559ดร.สมชาย  ธำรงสุข
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ชั้น 2 ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น

.