ลงนามความร่วมมือ(MOU)

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้จัดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
บทความวิชาการ 21-24 สค 60

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำบทความวิชาการจากงานวิจัย ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิช โครงงาน/นวัตกรรม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ นายณัฐพงศ์ ภาคำ โทร.038616434 [email protected]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก_Page_1

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย

ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ด้านการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิชาโครงงาน/นวัตกรรม ณ  โรงแรมเมาท์เท่นบีช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่  8 – 11   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2560 ต้องการรูปเพิ่มเติมสามรถติดตามเพจเฟสบุ๊คของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD-1639784966257173/?hc_ref=ARS9-Nl3eUvJbnsiRhcWYgTsgrRg-9tWrhlTTCZEHPfGqFsWkbnXDnIIkqiorklE_pE  
20170802_073631

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
บทความวิชาการ 8-11 สค 60-2

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  เพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย คลิก—>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 8-11 สค 60 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ นายณัฐพงศ์   ภาคำ โทร.038616434 [email protected]
No featured image set for this post.

ดาวโหลดน์คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2559

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2559 และ กำหนดการซ้อมย่อย news_graduateManual กำหนดการฝึกซ้อมย่อย…..
No featured image set for this post.

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจ้างเหมา

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โดย วิธีพิเศษ โปรดคลิก>>201707091350<<

.

eivt02